Vlkovo >> Zpěvník >> Obsah
   G
 1. Gdyž sem já býl ogara, tož to sem už od jara
   D           G A          D
  po dědině přes plot lozíl a tata mi dycky hrozíl:
 
    G
 R: [: Takú ti lištím, žes to neviďél,
   D             A(-)    D(G)
  že si až tak velký trúba, to sem nevjeďél. :]
 
 2. Pak mi bylo jedenást, to zme já, Jan a Ignác
  kúřili hen za trafikú, náš tata mjél zlosť velikú:
 
 R: [: Takú ti lištím, žes to neviděl, ... :]
 
 3. V sedumnácti Anděla hučala: su dospělá,
  gdyž sem sa z ňú potom žéníl, tata enom zuby céníl:
 
 4. Staříček mi při svaďbě řekli fšecko po pravdě:
  baže, tata tvůj jak ty býl, šak sa, synku, slyším dofčil:
 
 R: [: Takú ti lištím, žes to neviděl, ... :]