Vlkovo >> Zpěvník >> Obsah
  Am | | E7 | | G7/6 | | C |
 
   Am                E7
 1. Na začátku světa, hned ze samého kraje,
   G7/6             C
  člověk zkouší projít božím zákazem,
  za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje,
  začne lovit zvěř a obdělávat zem.
 
      Fm           Cm
 R: Pokud vím, má v bolestech se rodit,
              G       C
  v životě starostmi se brodit za svůj hřích
  a na konci své cesty nemá vědět, co si počít,
  zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. G7/6 C
 
 2. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob,
  jak obejít nemoc, jak život nastavit,
  mikroskopem proniká do útrob,
  laserová souprava chystá zkušební vrt.
 
 R: Uhlíkatá ocel skalpele se blýská v dlani,
  ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všít
  a transplantace nechce srůstat, v těle se něco brání,
  zbývá poslední klání, pečeť imunity rozlomit.
 
 3. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí
  a karta padá na černý kontinent,
  Kapské Město hlásí první mezi všemi,
  profesor Barnard a jeho šťastný pacient.
 
 R: Pokud vím, tak do všech řečí světa
  je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí,
  po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá,
  končí se šedesátá léta dvacátého století.
 
 4. Po světě se povídá, že roznesly ho nejspíš vrány,
  někdo zase tvrdí, že se šíří sám,
  rozmotejme fábory a otvírejme brány,
  elixír naděje přichází k nám.
 
  Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit,
  v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích,
  to jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít,
  zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih,
    G            C   G    C
   [: východ, západ, sever, jih, :] pokud vím.

G7/6
======
||||||
|o||||
o|o|o|
||||||