Vlkovo >> Zpěvník >> Obsah
  Hm     C     D7     G
 1. Pilník je zastrčená pohraniční víska,
  Hm      C   D7    G
  v té vísce žije vdovec Vokatý,
  Hm     C      D7       G
  z Pilníka do Svidříka vlak jen jednou píská
  Hm     C     D7    G Hm C D7 G
  a ve Svidříku žijou ňácí Bohatí.
 
 2. Bohatství Bohatých je v tom, že mají Vénu
  a vdovec Vokatý má dceru Hedviku,
  Véna v ní poznal jednoduchou ženu
  a jezdil za ní vlakem do Pilníku.
 
 3. Každičkou sobotu za sucha i deště,
  v zimě i v létě stála u trati,
  lámal ji řečmi o společné cestě,
  která se před nimi v dálce klikatí.
 
 4. Co bílých lodí oceány kříží,
  co ptáků lítá na svých křídlech oblohou
  a naše cesty do těch dálek aspoň míří,
  když už tam nahoru za nimi nemohou.
 
 5. Když chlapec odjel, měla v hlavě balet,
  myšlenky šťastně skotačily za Vénou,
  po všech těch vzdušných zámcích z levných karet,
  musela si je vázat mašlí červenou.
 
 6. Hedvice bylo nadosmrti nanic,
  když Vénu sezbírali ráno po poli,
  nějak se zamontoval do přechodu hranic
  a v noci byla šťára v celém okolí.
 
 7. Šetření skončilo a jí jako ňáký dámě
  projevil účast starší seladon,
  přidržel dveře a nabídl jí rámě
  úředník z okresního města Ypsilon.
 
 8. Děkuji, nechci, řekla, cožpak city kradu,
  cožpak jsme nebyli šťastní a bohatí,
  vevnitř v mé hlavě, tam úplně vzadu,
  žádná zvláštní cesta už se neklikatí.
 
 9. Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme,
  nikdy žádná pro nás neplula přes oceán,
  byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle,
  chcete-li, u přepážky vám je odevzdám.
 
10. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet,
  nedá se vždycky všemu rozumět,
  co po vodě v moři, to je po lidských řečech,
  v srdci to hoří a už nehřeje.